Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

:

Posts

Use the Posts list for posts in this blog.
(SHTP) - THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỰ CHẤM DỨT DỰ ÁN CÔNG TY TNHH CHÍP SÁNG ASHMANOV THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỰ CHẤM DỨT DỰ ÁN VỚI THÔNG TIN NHƯ SAU:
(SHTP) - Nhằm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo quy định và căn cứ theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định biểu mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT ngày 30/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
SHTPLabs - Thông báo Tuyển sinh Khóa đào tạo chuyển giao một số quy trình chế tạo linh kiện MEMS tại phòng sạch Khu Công nghệ cao cho các đơn vị nghiên cứu, đào tạo, và các tổ chức khoa học và công nghệ
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí minh có nhận văn bản Thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án: “Dự án đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu An Khang Khu Công nghệ cao và các dịch vụ hỗ trợ” của Công ty TNHH Thương mại An Khang (Đính kèm) với các nội dung sau: 1. Địa điểm thực hiện dự án: Lô T3-3, Khu Công nghệ cao, đường Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM 2. Thời gian tạ...
(SHTP) - Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thư ngỏ số 161/LĐCP ngày 25/4/2019 về chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần” và trân trọng kêu gọi tất cả doanh nghiệp, đơn vị trong Khu Công nghệ cao tích cực tham gia, hưởng ứng thực hiện phong trào bằng những hành động thiết thực như:
Thực hiện theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đã tổng hợp các thông tin và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công tác bảo vệ môi trường Khu Công nghệ cao năm 2017 và 2018 (thời điểm đến hết tháng 9/2018).        File đính kèm:      - BC_quan_ly_moi_...

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
    
    
    
  Category
    
    
  Edit
    
    
    
  ItemShortContent
    
    
    
  PostCheckerComment
    
  PostApproverComment
    
  PostPublisherComment
    
    
    
    
    
    
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP10/9/2019 12:05 PMThông báo0 Approved
  (SHTP) - THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỰ CHẤM DỨT DỰ ÁN CÔNG TY TNHH CHÍP SÁNG ASHMANOV THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỰ CHẤM DỨT DỰ ÁN VỚI THÔNG TIN NHƯ SAU:
  3
  No
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP
  (09/10/2019 12:12 PM) Người xuất bản: Ban biên tập trang thông tin SHTP
  37
    
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP10/7/2019 1:35 PMThông báo0 Approved
  (SHTP) - Nhằm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo quy định và căn cứ theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định biểu mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT ngày 30/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  3
  No
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP
  (07/10/2019 13:49 PM) Người xuất bản: Ban biên tập trang thông tin SHTP
  62
    
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP10/2/2019 3:40 PMThông báo0 Approved
  SHTPLabs - Thông báo Tuyển sinh Khóa đào tạo chuyển giao một số quy trình chế tạo linh kiện MEMS tại phòng sạch Khu Công nghệ cao cho các đơn vị nghiên cứu, đào tạo, và các tổ chức khoa học và công nghệ
  3
  No
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP
  (02/10/2019 15:47 PM) Người xuất bản: Ban biên tập trang thông tin SHTP
  33
  TinTrần Thanh PhúTổ CNTT
    
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP9/23/2019 8:40 AMThông báo0 Approved
  3
  No
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP
  (23/09/2019 08:50 AM) Người xuất bản: Ban biên tập trang thông tin SHTP
  18
  Tin
    
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP9/18/2019 11:30 AMThông báo0 Approved
  (SHTP) - Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thư ngỏ số 161/LĐCP ngày 25/4/2019 về chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần” và trân trọng kêu gọi tất cả doanh nghiệp, đơn vị trong Khu Công nghệ cao tích cực tham gia, hưởng ứng thực hiện phong trào bằng những hành động thiết thực như:
  3
  No
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP
  (18/09/2019 11:31 AM) Người xuất bản: Ban biên tập trang thông tin SHTP
  33
  Tin
    
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP9/11/2019 9:10 AMThông báo0 Approved
  3
  No
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP
  (11/09/2019 09:23 AM) Người xuất bản: Ban biên tập trang thông tin SHTP
  28
    
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP9/9/2019 2:50 PMThông báo0 Approved
  (SHTPiC) - Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-VUDN ngày 26/8/2019 của Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao về xét tuyển viên chức Đợt 2 năm 2019;
              Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao thông báo xét tuyển viên chức Đợt 2 năm 2019 qua hình thức xét tuyển như sau:
  3
  No
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP
  (16/09/2019 14:56 PM) Người xuất bản: Ban biên tập trang thông tin SHTP
  30
  Tin
  1 - 7Next