Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

:

Posts

Use the Posts list for posts in this blog.
(HCM CityWeb)- Ngày 9/11, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 4117/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố năm 2020.
(SHTP) – Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao sẽ tổ chức Hội thảo Công viên khoa học với chủ đề Trung tâm đổi mới sáng tạo của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh
(SHTP) - Thực hiện Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức từ cấp huyện trở lên của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020; Thông báo số 4626/TB-SNV ngày 04/11/2020 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 của cơ quan như sau:
Kính gửi Quý Doanh nghiệp,   Nhằm kịp thời tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân đã vượt qua các khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đạt được các thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; Vinh danh, khen thưởng kịp thời các tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, xây dựng và phát triển Kh...
(SHTP) - Thực hiện theo Công văn số 3591/STP-BTTP ngày 29/07/2020 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp tuyên truyền Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại.
Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-STNMT-TTr ngày 03/01/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thông báo đến các doanh nghiệp, đơn vị để biết và chuẩn bị các hồ sơ liên quan phục vụ cho đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và tài nguyên nước năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
    
    
    
  Category
    
    
  Edit
    
    
    
  ItemShortContent
    
    
    
  PostCheckerComment
    
  PostApproverComment
    
  PostPublisherComment
    
    
    
    
    
    
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP11/13/2020 1:25 PMThông báo0 Approved
  (HCM CityWeb)- Ngày 9/11, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 4117/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố năm 2020.
  3
  No
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP
  (16/11/2020 08:49 AM) Người xuất bản: Ban biên tập trang thông tin SHTP
  42
    
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP11/11/2020 8:10 AMThông báo0 Approved/HoatDongAnh/THANH PHU/2020-VU-hoithao.jpg
  (SHTP) – Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao sẽ tổ chức Hội thảo Công viên khoa học với chủ đề Trung tâm đổi mới sáng tạo của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh
  3
  Yes
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP
  (11/11/2020 08:17 AM) Người xuất bản: Ban biên tập trang thông tin SHTP
  61
  Tin
    
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP11/9/2020 10:05 AMThông báo0 Approved
  (SHTP) - Thực hiện Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức từ cấp huyện trở lên của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020; Thông báo số 4626/TB-SNV ngày 04/11/2020 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 của cơ quan như sau:
  3
  No
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP
  (09/11/2020 10:24 AM) Người xuất bản: Ban biên tập trang thông tin SHTP
  142
    
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP9/25/2020 11:30 AMThông báo0 Approved
  3
  No
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP
  (25/09/2020 12:05 PM) Người xuất bản: Ban biên tập trang thông tin SHTP
  31
    
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP7/31/2020 8:55 AMThông báo0 Approved
  (SHTP)  - Thực hiện theo Công văn số 3591/STP-BTTP ngày 29/07/2020 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp tuyên truyền Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại.
  3
  No
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP
  (31/07/2020 09:05 AM) Người xuất bản: Ban biên tập trang thông tin SHTP
  43
  TinTrần Thanh PhúTổ CNTT
    
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP4/6/2020 2:45 PMThông báo0 Approved
  Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-STNMT-TTr ngày 03/01/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thông báo đến các doanh nghiệp, đơn vị để biết và chuẩn bị các hồ sơ liên quan phục vụ cho đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và tài nguyên nước năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
  3
  No
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP
  (07/04/2020 09:02 AM) Người xuất bản: Ban biên tập trang thông tin SHTP
  113
    
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP4/3/2020 8:30 AMThông báo0 Approved
  (SHTP) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng và bùng phát nhanh tại nhiều quốc gia, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội đất nước nói chung, doanh nghiệp và người lao động nói riêng
  3
  No
  No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP
  (03/04/2020 08:40 AM) Người xuất bản: Ban biên tập trang thông tin SHTP
  62
  1 - 7Next