Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Thông báoThứ 6, Ngày 28/04/2017, 11:25

Về kết quả thi tuyển công chức năm 2016

(SHTP) - Căn cứ Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2016; Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 25/7/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch; Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 25/7/2012; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thông báo như sau:

1.   Kết quả thi tuyển công chức năm 2016.

  Các thí sinh đăng ký thi tuyển công chức năm 2016 vào các vị trí tuyển dụng của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao gồm: 12 người, trong đó số người trúng tuyển là 05 người, số người không trúng tuyển là 07 người (đính kèm danh sách).

2.   Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

           Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển đến Ban Quản lý Khu Công nghệ cao để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, gồm:

-     Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp TP. HCM cấp.

-     Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng (đối với các thí sinh trước đây chưa nộp bản sao các văn bằng).

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thông báo để các thí sinh biết, thực hiện./.

File thông báo: 48/TB-KCNC

 


Số lượt người xem: 211Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP