Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Thông báoThứ 6, Ngày 31/07/2020, 08:55

Tờ rơi và tài liệu tuyên truyền về Thừa phát lại theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(SHTP) - Thực hiện theo Công văn số 3591/STP-BTTP ngày 29/07/2020 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp tuyên truyền Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại.

Thực hiện theo Công văn số 3591/STP-BTTP ngày 29/07/2020 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp tuyên truyền Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM kính gửi các cơ quan, đơn vị, cá nhân các sản phẩm để phối hợp phổ biến, tuyên truyền về Thừa phát lại theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm: 

 

 


 Số lượt người xem: 70Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP