Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Thông báoThứ 2, Ngày 27/02/2023, 14:20

Về việc lấy ý kiến các cá nhân đơn vị, doanh nghiệp Khu Công nghệ cao đối với dự thảo Luật Đất đai

(SHTP) - Thực hiện theo Công văn số số 688/STNMT-PC ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện theo Công văn số số 688/STNMT-PC ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (Ban Quản lý KCNC) đăng tải nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các tài liệu có liên quan để phục vụ trong việc lấy ý kiến của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp KCNC (gọi tắt là cá nhân, tổ chức) đối với dự thảo nêu trên. Thông tin chi tiết: xem đính kèm

Các cá nhân, tổ chức có ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về Ban Quản lý KCNC theo địa chỉ lô T2-3, đường D1, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (đối với các góp ý, phản ánh bằng văn bản) hoặc thông qua địa chỉ hộp thư điện tử ntdkhoa.shtp@tphcm.gov.vn (đối với các góp ý, phản ánh bằng thư điện tử) trước ngày 07 tháng 3 năm 2023.

Ban Quản lý KCNC rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cá nhân, tổ chức để góp phần xây dựng và hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai trong thời gian tới.

Đính kèm:

+ Công văn số 688/STNMT-PC ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Công văn số 159/KCNC-QHXDMT ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Ban Quản lý KCNC”


Số lượt người xem: 20Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP