Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin hoạt động > Posts
 

 Posts

 

October, 2016

October 26
Lễ kỷ niệm 14 năm Ngày thành lập Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (24/10/2002 - 24/10/2016) và Khánh thành Phòng Trưng bày sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ
October 25
Tôn vinh doanh nghiệp Khu Công nghệ cao, Khu Chế Xuất và Khu Công nghiệp tiêu biểu năm 2016
October 10
Gặp gỡ nhà cung ứng của Công ty TNHH Điện tử Samsung CE Complex (SEHC).
October 10
Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện nâng cao năng suất tại doanh nghiệp Việt Nam
October 01
Ba Khu Công nghệ cao quốc gia  hợp tác thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh