Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin hoạt động > Posts
 

 Posts

 

March, 2018

March 21
Tập huấn phòng chống tội phạm, hướng dẫn sử dụng, bảo quản công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ và kỹ năng điều tiết giao thông đối với lực lượng bảo vệ SHTP