Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin hoạt động > Posts
 

 Posts

 

September, 2020

September 28
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành cùng doanh nghiệp với Chương trình Cafe sáng thông qua Doanh nghiệp hiệp hội SBA
September 25
Trao giấy chứng nhận đầu tư dự án cho tập đoàn ABB
September 21
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thăm và làm việc với Công ty TNHH Ascendas Saigon Bund
September 07
Một số kết quả hoạt động Tháng 8 năm 2020 của Khu Công nghệ cao
September 04
Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ 2020
September 04
SHTP-IC đồng hành cùng các cuộc thi khởi nghiệp