Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin hoạt động > Posts
 

 Posts

 

December, 2020

December 16
Ông Madan Mohan Sethi – Tân Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm Khu Công nghệ cao TPHCM
December 16
Ông Dietmar Schwank - Tham tán Thương mại Áo tại Việt Nam đến thăm Khu Công nghệ cao TPHCM