Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin hoạt động > Posts
 

 Posts

 

September, 2022

September 13
Tiếp Đoàn Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách kinh tế và thương mại  thăm Khu Công nghệ cao TP.HCM ngày 13/9/2022
September 12
Hội thảo 20 năm Khu Công nghệ cao TP.HCM