Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Tin hoạt độngThứ 6, Ngày 04/09/2020, 15:45

Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ 2020

(SHTP-IC) Từ đầu năm 2020 tới nay, Vườn Ươm Doanh Nghiệp Công Nghệ Cao (SHTP-IC) có thêm 4 doanh nghiệp ươm tạo là Tép Bạc, Hana, Big Datatrace và Amed đã chính thức nhận được giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, nâng tổng số doanh nghiệp KH&CN tại SHTP-IC lên 17 doanh nghiệp.

1. Tép Bạc cung cấp sản phẩm Farmext, phần mềm quản lý tích hợp các thiết bị đo thông số môi trường nước giúp giám sát hoạt động tại các trại nuôi thủy sản dựa trên nền tảng IoT.

2. Chatbot Hana - Trợ lý thông minh ứng dụng công nghệ AI hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa hoạt động marketing và bán hàng.

 

 

3. Big Datatrace với sản phẩm Diagri - Giải pháp đa nền tảng, công cụ để người nông dân, nông trại, hợp tác xã, doanh nghiệp đơn giản hoá trong quản lý và kiểm soát nuôi trồng trên ứng dụng điện thoại di động.

Không có mô tả ảnh.

4. Amed tiên phong độc lập nghiên cứu, chế tạo, làm chủ công nghệ sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và đưa vào sử dụng những thiết bị sử dụng công nghệ laser tiên tiến trong lĩnh vực phẫu thuật và da liễu.

 

 

Theo Điều 6 của Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ thì điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là:

 

1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ khi đáp ứng các điều kiện sau:

 

a) Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

 

b) Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định này;

 

c) Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.

 

2. Doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

Theo Chương III của Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ thì chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ là:

 

- Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

- Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

 

- Ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh.

 

- Việc giao tài sản kết quả khoa học và công nghệ hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

 

- Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ.

 

- Hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng, đổi mới công nghệ.

Link Nghị định 13/2019/NĐ-CP: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/Nghi-dinh-13-2019-ND-CP-quy-dinh-doanh-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe-325043.aspx


Số lượt người xem: 183Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP