Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

 
  
Edit
  
Bùi Thị Thu Yến Phòng Doanh nghiệp
Đinh Thị Lê Văn phòng
Đoàn Thị Thanh Nga Văn phòng
Dương Hoàng Anh Phòng XTĐT
Dương Thị Tuyết Nga 
Hồ Công Tài Phòng KHĐT
Hoàng Anh Phòng QH
Hoàng Bửu Quốc Phòng QLDN
Hoàng Minh Phòng XTĐT
Huỳnh Lê Minh P.QLKH&HTQT
Huỳnh Thị Ngọc Đào Văn phòng
Huỳnh Trọng Phát R&D
Huỳnh Việt Hùng Phòng XTĐT
Lâm Thành Lễ TT Đào tạo
Lê Bích Loan Lãnh đạo ban
Lê Hoàng Bảo Trân Phòng QH
Lê Hoàng Bảo Trân 
Lê Thị Hoàng Oanh Văn phòng Đảng ủy
Lê Thị Kim Vân Phòng QLKH
Ngô Quốc Đạt Văn phòng
Ngô Thị Thảo Nguyên 
Ngô Tuấn Hiển Tổ CNTT
Ngô Việt Quân Phòng Doanh nghiệp
Nguyễn Anh Thi 
Nguyễn Đức Huy Phòng XTĐT
Nguyễn Hòang Phi - DN Phòng Doanh nghiệp
Nguyễn Quốc Hoàn Phòng Doanh nghiệp
Nguyễn Thanh Nga Phòng XTĐT
Nguyễn Thị Bảo Châu Phòng Doanh nghiệp
Nguyễn Thị Minh Thu Xúc tiến đầu tư
1 - 30Next