Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Tin hoạt độngThứ 5, Ngày 20/09/2018, 14:00

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(SHTP) - Ngày 14/9/2018, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Toàn cảnh Hội trường

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý đã  được nghe đồng chí Tô Đại Phong – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị.

Đồng chí Tô Đại Phong – Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TPHCM tại Hội nghị

Theo đó, đồng chí Tô Đại Phong đã thông tin chung Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

 

Các Nghị quyết này cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân. 

Thông qua Hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã có thể nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; qua đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng bộ; tích cực thực hiện sáng tạo trong thực tiễn công tác, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đi vào cuộc sống.


Số lượt người xem: 51Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP