Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Tuyển dụngThứ 4, Ngày 28/09/2016, 14:55

[SHTPLabs] - Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao

(SHTPLabs) - Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-TTR&D ngày 19/8/2016 của Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao (Trung tâm R&D) về việc tuyển dụng viên chức năm 2016.

 

Trung tâm R&D thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

 

 

STT

 

Vị trí việc làm

 

Chức danh nghề nghiệp

 

Số lượng

 

Tên chức danh

 

Mã  số ngạch

 

1

 

Nghiên cứu viên công nghệ quang điện tử

 

Nghiên cứu viên

 

V.05.01.03

01

 

2

 

Nghiên cứu viên công nghệ nghiên cứu vận hành thiết bị

 

Nghiên cứu viên

V.05.01.03

01

 

3

 

Nghiên cứu viên công nghệ hệ thống công nghiệp và năng lượng mới

 

Nghiên cứu viên

V.05.01.03

01

 

4

Nghiên cứu viên công nghệ phần mềm công nghiệp

Nghiên cứu viên

V.05.01.03

01

 

5

 

Nghiên cứu viên công nghệ vật liệu mới, vật liệu nano

 

Nghiên cứu viên

V.05.01.03

01

 

6

 

Nghiên cứu viên công nghệ đo lường, chất lượng

 

Nghiên cứu viên

V.05.01.03

01

 

7

Nghiên cứu viên công nghệ về chuẩn đoán sinh học

Nghiên cứu viên

V.05.01.03

01

 

8

Nghiên cứu viên công nghệ về thảo dược, dược mỹ phẩm, thực phẩm công nghệ nano sinh học

Nghiên cứu viên

V.05.01.03

01

 

9

 

Tài chính kế toán

 

Kế toán viên

 

06.031

01

 

10

Hành chính, nhân sự

 

Chuyên viên

 

01.003

01

 

 

Số lượng: 10 người.

 

 

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a)   Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:

-     Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi);

-     Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi);

-     Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi);

-     Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi).

Đối với các trường hợp đặc biệt khác phải có văn bản báo cáo với Sở Nội vụ từng trường hợp cụ thể để xem xét, tổng hợp xin ý kiến y ban nhân dân Thành phố.

b)  Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thdục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể dưới 18 tuổi và phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo quy định của pháp luật;

c)   Có đơn đăng ký dự tuyển;

d)  Có lý lịch rõ ràng;

e)   Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm:

-     Người đăng ký dự tuyển vào ngạch chuyên viên và ngạch nghiên cứu viên phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển; có trình độ A tin học văn phòng trở lên hoặc tương đương; có trình độ bậc 2 (A2) hoặc trình độ B ngoại ngữ trở lên hoặc tương đương (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa).

-     Lưu ý: Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) hoặc trình độ B: TOEFL 400 ITP hoặc 42 iBT trở lên, IELTS 4.5 trở lên, TOEIC 450 trở lên.

f)    Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

g)  Có kinh nghiệm công tác ít nhất 01 năm tùy theo vị trí tuyển dụng.

 

 

 

2.   Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

a)   Không cư trú tại Việt Nam.

b)  Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

c)   Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3.   Điều kiện, tiêu chuẩn theo vị trí việc làm

 

 

 

STT

 

 

 

Vị trí việc làm

 

 

Trình độ chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

Trình độ tin học

 

 

 

 

 

 

 

Trình độ ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

Số năm kinh nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Nghiên cứu viên công nghệ quang điện tử

Đại học

 

 

 

Vật lý

A

B

 

 

 

01

 

 

 

2

 

 

 

Nghiên cứu viên công nghệ nghiên cứu vận hành thiết bị

Đại học

 

 

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí/Cơ Điện tử

A

B

 

 

 

02

 

 

 

3

 

 

 

Nghiên cứu viên công nghệ hệ thống công nghiệp và năng lượng mới

Đại học

 

 

 

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

 

 

 

A

B

 

 

 

02

 

 

 

4

Nghiên cứu viên công nghệ phần mềm công nghiệp

Đại học

 

 

 

Công nghệ phần mềm/ Robotics

A

B

 

 

 

01

 

 

 

5

 

 

 

Nghiên cứu viên công nghệ vật liệu mới, vật liệu nano

Đại học

 

 

 

Vật lý

A

B

 

 

 

01

 

 

 

6

 

 

 

Nghiên cứu viên công nghệ đo lường, chất lượng

Đại học

 

 

 

Vật lý

A

B

 

 

 

02

 

 

 

7

Nghiên cứu viên công nghệ về chuẩn đoán sinh học

Đại học

 

 

 

Sinh học/

 

 

 

Miễn dịch học

A

B

 

 

 

04

 

 

 

8

Nghiên cứu viên công nghệ về thảo dược, dược mỹ phẩm, thực phẩm công nghệ nano sinh học

Đại học

 

 

 

Hóa học

A

B

 

 

 

04

 

 

 

9

 

 

 

Tài chính kế toán

Đại học

 

 

 

Kế toán

A

B

 

 

 

03

 

 

 

10

Hành chính, nhân sự

Đại học

 

 

 

Luật học

A

B

 

 

 

02

 

 

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

 

 

 

 

 

Người đăng ký tuyển dụng nộp 02 bộ hồ sơ gồm:

a)  Đơn đăng ký dự tuyển theo Mu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c)  Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao shộ khẩu thường trú;

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sgốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

e)  Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận tha nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

f)   Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

g) Hai ảnh cỡ 4x6 cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 6 tháng);

h) Ba phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ của người nhận tin;

Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24x32 cm, ngoài bìa ghi rõ Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức 2016, vị trí đăng ký dự tuyển (lưu ý: mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một vị trí tuyển dụng và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển).

 

 

IV. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  Thời gian:   từ ngày 01/10/2016 – 30/10/2016.

 

 

 

b) Địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao, Lô I3 Đường N2 Khu Công nghệ cao, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

 

c)  Bộ phận liên hệ: Phòng Hành chính – Quản trị.

 

 

 

d) Số điện thoại liên hệ: (08) 3736 0889 – số nội bộ 103 (gặp chị Trang).

 

 

 

V. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

 

 

 

1.  Hình thức tuyển dụng:  Xét tuyển.

2.  Nội dung xét tuyển

a)  Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

b) Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (nội dung phỏng vấn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và vị trí việc làm cần tuyển).

 

 

 

3.  Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

 

 

 

a)  Thời gian phỏng vấn: Dự kiến từ ngày 21/11/2016 đến 22/11/2016.

 

 

 

b) Địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao, Lô I3 Đường N2 Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh./.

Thông báo: 25/TB-TTR&D


Số lượt người xem: 1673Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 

Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.