Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

 

 
WEBSITE HỮU ÍCH
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3

LÃNH ĐẠO BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

Trưởng ban: LÊ HOÀI QUỐC

 
 

 

Thông tin liên hệ:
Văn phòng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
Lô T2-3, Đường D1, Xa lộ Hà Nội, Khu Công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9
Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 3736.0293/1
Fax: (08) 3736.0292.

 

Nhiệm vụ được phân công:
Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao