Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

 

 
WEBSITE HỮU ÍCH
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Niêm Giám Điện Thoại Cần Biết 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Tổng số: 12  
STTTênSố điện thoạiSố nội bộĐịa chỉ
1Ban Quản lý các Dự án Đầu tư Xây dựng 37360467 37307390 (phòng Hành chính - Tổ chức) Km 1001, Xa lộ Hà Nội, P.Tân Phú, Q9, TP.HCM
2Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao TP.HCM 37305276 Khu G3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, P.Tân Phú, Q9, TP.HCM
3Phòng Doanh nghiệp 37360293 109 Lô T2-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, P.Tân Phú, Q9, TP.HCM
4Phòng Kế hoạch và Đầu tư 37360293 112, 113 Lô T2-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, P.Tân Phú, Q9, TP.HCM
5Phòng Quản lý và Hợp tác khoa học 37360293 108 Lô T2-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, P.Tân Phú, Q9, TP.HCM
6Phòng Quy hoạch Xây dựng, Môi trường 37360293 115, 116 Lô T2-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, P.Tân Phú, Q9, TP.HCM
7Phòng Tài chính Kế toán 37360293 120 Lô T2-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, P.Tân Phú, Q9, TP.HCM
8Phòng Xúc tiến đầu tư và Hợp tác quốc tế 37360293 110 Lô T2-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, P.Tân Phú, Q9, TP.HCM
9Trung tâm Đào tạo 37360052 Lô E1, Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP. HCM
10Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai 37360889 103 (Phòng Hành chính - Tổ chức) Lô I3, Đường N2, Khu Công nghệ cao, P. Tân Phú, Q9, TP.HCM
11Văn phòng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 37360293 101 Lô T2-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, P. Tân Phú, Q9, TPHCM
12Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao 37361086 Tiểu khu K1-G3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, P.Tân Phú, Q9, TP.HCM