Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

 

 
WEBSITE HỮU ÍCH
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
 
Tổ chức – điều hành

Ban quản lý KCNC TPHCM có văn phòng và các phòng ban chuyên môn, có bộ phận chuyên trách quản lý các dự án đầu tư, có Công ty Phát triển KCNC là đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm hỗ trợ cho các nhà đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cũng như các dịch vụ cần thiết về đời sống, sinh hoạt.

Các đơn vị sự nghiệp đặc thù như Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai (R&D) và Trung tâm Đào tạo nhân lực công nghệ cao là những tổ chức hoạt động chuyên ngành nhằm chủ động tạo ra năng lực nội sinh về khoa học công nghệ, trước mắt để tiếp thu và chuyển giao công nghệ, sau đó tự sáng tạo công nghệ mới.

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao là cơ sở ươm tạo công nghệ mới và ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao để đưa ra thị trường.

Các dự án đầu tư vào KCNCTPHCM sẽ được thẩm định bởi một Hội đồng khoa học bao gồm nhiều giáo sư tiến sĩ, nhà khoa học được mời.

So do to chuc.Viet.650.jpg