Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

 
WEBSITE HỮU ÍCH
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
DANH MỤC DỰ ÁN CỦA KHU CNC 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo:  
Nhóm:  
Loại dự án:  
Dự án thuộc:  
Tổng số: 68  
STTTên dự ánLoại dự ánDự án thuộc
1Bồi thường, GPMB và tái định cư KCNC Tp.HCM trên địa bàn Q.9 BT-GPMT Dự án đã hoàn tất
2Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật lô E2-a San nền Dự án đã hoàn tất
3Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật lô I.1 San nền Dự án đã hoàn tất
4Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật lô E2-b San nền Dự án đã hoàn tất
5Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật lô T-1 San nền Dự án đã hoàn tất
6Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật lô T-4 San nền Dự án đã hoàn tất
7Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật lô I-3 San nền Dự án đã hoàn tất
8Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật lô I-4 San nền Dự án đã hoàn tất
9Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật lô K-2 San nền Dự án đã hoàn tất
10Khảo sát rà phá bom mìn vật nổ GĐI Tư vấn Dự án đã hoàn tất
11Thực hiện xác định ranh cắm mốc Khu CNC Tư vấn Dự án đã hoàn tất
12Cải tạo, nạo vét suối Cái, kè bờ suối Gò Cát và nhánh suối Tiên của KCNC Tp.HCM Hạ tầng kỹ thuật Dự án đã hoàn tất
13Phát triển đường dây trung thế trục chính KCNC Tp.HCM Hạ tầng kỹ thuật Dự án đã hoàn tất
14Xây dựng cầu vượt giao lộ D1 và Lê Văn Việt Giao thông Dự án đã hoàn tất
15Hệ thống cấp nước KCNC Tp.HCM - GĐI Hạ tầng kỹ thuật Dự án đã hoàn tất
16XD đường trục chính D1 KCNC Tp.HCM Giao thông Dự án đã hoàn tất
17Xây dựng đường giao thông N3 trong KCNC Tp.HCM Giao thông Dự án đã hoàn tất
18Xây dựng đường giao thông N10 trong KCNC Tp.HCM- Giai đoạn 1 Giao thông Dự án đã hoàn tất
19Lập TKCS hào và tuynen kỹ thuật GĐII KCNC Tư vấn Dự án đã hoàn tất
20Xây dựng đường giao thông đi vào Trung tâm đào tạo KCNC Tp.HCM Giao thông Dự án đã hoàn tất
21Cây xanh giai đoạn I trên các Khu G (gồm G1, G2, G4, G5) Hạ tầng kỹ thuật Dự án đã hoàn tất
22Khảo sát rà phá bom mìn vật nổ GĐII Tư vấn Dự án đã hoàn tất
23Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật lô I-2 San nền Dự án đã hoàn tất
24Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghệ cao giai đoạn II - 587,07ha Tư vấn Dự án đã hoàn tất
25Xây dựng dựng mới hệ thống điện trung thế ngầm, hạ thế ngầm, trạm biến thế và chiếu sáng Khu tái bố trí dân cư (phân kỳ 2) Hạ tầng kỹ thuật Dự án đã hoàn tất
26Xây dựng dựng hệ thống xử lý nước thải GĐI Dân dụng Dự án đã hoàn tất
27Đầu tư cổng chính nhà bảo vệ Dân dụng Dự án đã hoàn tất
28Xây dựng dựng đường nhánh D3 Giao thông Dự án đã hoàn tất
29Xây dựng dựng hàng rào mặt tiền Xa lộ Hà Nội Hạ tầng kỹ thuật Dự án đã hoàn tất
30Xây dựng dựng đường giao thông N7 Giao thông Dự án đã hoàn tất
31Xây dựng chung cư C1-C2 Dân dụng Dự án đã hoàn tất
32Xây dựng chung cư C3-C4 Dân dụng Dự án đã hoàn tất
33Xây dựng chung cư C5-C6 Dân dụng Dự án đã hoàn tất
34Xây dựng dựng trường mầm non T1 Dân dụng Dự án đã hoàn tất
35Xây dựng dựng trường mầm non T2 Dân dụng Dự án đã hoàn tất
36Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục Tái bố trí dân cư 18,75ha Hạ tầng kỹ thuật Dự án đã hoàn tất
37Quy hoạch cây xanh, cảnh quan - GĐ1 Tư vấn Dự án đã hoàn tất
38Đầu tư mua sắm thiết bị và máy móc kỹ thuật phục vụ đào tạo cho TTĐT KCNC Mua sắm Dự án đang triển khai
39Lập dự án đầu tư xây dựng Trường tiểu học thuộc Khu tái bố trí dân cư Khu công nghệ cao tại phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 Dân dụng Dự án đang triển khai
40Hệ thống chiếu sáng công cộng trong khu CNC- giai đoạn 1 Hạ tầng kỹ thuật Dự án đang triển khai
41Xây dựng chung cư C7-C8 Dân dụng Dự án đang triển khai
42San lấp lô I-9 thuộc giai đọan II- KCNC San nền Dự án đang triển khai
43San lấp lô I-10a thuộc giai đọan II-KCNC San nền Dự án đang triển khai
44San lấp lô I-10b thuộc giai đọan II-KCNC San nền Dự án đang triển khai
45Xây dựng đường giao thông D2b trong KCNC Tp.HCM Giao thông Dự án đang triển khai
46Đầu tư xây dựng đường giao thông D2 Khu Công nghệ cao-Giai đọan II Giao thông Dự án đang triển khai
47Đầu tư xây dựng đường giao thông D1 Khu Công nghệ cao-Giai đọan II Giao thông Dự án đang triển khai
48XD đường vành đai dọc tường rào KCNC- đoạn 2 Giao thông Dự án đang triển khai
49Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở cho người làm việc trong KCNC Hạ tầng kỹ thuật Dự án đang chuẩn bị đầu tư
50Xây dựng mới Cầu Bến Nọc trên đường Lê Văn Việt- đoạn qua KCNC Giao thông Dự án đang chuẩn bị đầu tư
51Xây dựng đường giao D6 trong Khu công nghệ cao TP.HCM Giao thông Dự án đang chuẩn bị đầu tư
52Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà lưu trú công nhân Khu Công nghệ cao TP.HCM Hạ tầng kỹ thuật Dự án đang chuẩn bị đầu tư
53Công trình nhà lưu trú công nhân tại Khu công nghệ cao-Lô A2, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9 Dân dụng Dự án đang chuẩn bị đầu tư
54San nền lô E4 San nền Dự án đang chuẩn bị đầu tư
55San nền lô I7 San nền Dự án đang chuẩn bị đầu tư
56San nền lô E3 San nền Dự án đang chuẩn bị đầu tư
57San nền lô E5 San nền Dự án đang chuẩn bị đầu tư
58San nền lô E6 San nền Dự án đang chuẩn bị đầu tư
59San nền lô I6 San nền Dự án đang chuẩn bị đầu tư
60Xây dựng dựng đường D8 Giao thông Dự án đang chuẩn bị đầu tư
61Cải tạo, kè bảo vệ bờ rạch Sông Bào, rạch Lân, sông Gò Công, sông Chẹt và một bên sông Trau Trảu, Rạch Chiếc và sông Vàm Xuồng Hạ tầng kỹ thuật Dự án đang chuẩn bị đầu tư
62Xây dựng dựng đường song hành KCNC Giao thông Dự án đang chuẩn bị đầu tư
63Xây dựng dựng đường D9 Giao thông Dự án đang chuẩn bị đầu tư
64Xây dựng dựng đường D10 Giao thông Dự án đang chuẩn bị đầu tư
65Xây dựng dựng hệ thống cấp nước GĐII Hạ tầng kỹ thuật Dự án đang chuẩn bị đầu tư
66Xây dựng dựng hệ thống xử lý nước thải GĐII Hạ tầng kỹ thuật Dự án đang chuẩn bị đầu tư
67Xây dựng dựng hệ thống điện GĐII Hạ tầng kỹ thuật Dự án đang chuẩn bị đầu tư
68Nghiên cứu đề án và xây dựng Báo cáo đầu tư dự án Khu Công nghệ cao thứ 2 tại phường Long Phước, quận 9, TP.HCM. Tư vấn Dự án đang chuẩn bị đầu tư