Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

 
WEBSITE HỮU ÍCH
 
 
 • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
 • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
 • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
 • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
 • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
 • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
 • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
 • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
 • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
 • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Ngày 26 tháng 01 năm 2016, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã ký ban hành Quyết định số 11/QĐ-KCNC về việc ban hành Quy trình thực hiện cơ chế một cửa tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.   Đính kèm: 11.QD.KCNC.2016.pdf BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM
(SHTP) - Thông báo về người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng phát triển KCNC và Kế hoạch 5 năm 2013 – 2018, tầm nhìn đến năm 2020 đã được BQL KCNC xác định, ban hành tại Quyết định số 05/QĐ-KCNC ngày 15/01/2013, với phương châm lấy doanh nghiệp làm trung tâm phát triển công nghệ cao, công nghệ mới, đổi mới công nghệ, tiến tới sáng tạo công nghệ; BQL KCNC xác định chủ đề năm 2014 là “Sáng tạo – Tăng tốc – Hiệu quả”

  TIN ĐÃ ĐƯA

   Xem tiếp