Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

 

 
WEBSITE HỮU ÍCH
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Thông tin BQLThứ 6, Ngày 15/04/2011, 10:15

Đảng, Chính phủ tạo điều kiện để trí thức phát huy trí tuệ xây dựng đất nước

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các trí thức khoa học, công nghệ tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ, sức mạnh sáng tạo, góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Ảnh: Chinhphu.vn

Sáng 15/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì buổi làm việc với các thành viên lãnh đạo Hội  đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Chủ tịch Hội đồng Trung ương Đặng Vũ Minh báo cáo với Thủ tướng về quá trình hoạt động, những thành tích nổi bật của VUSTA trong việc thực hiện chức năng của một tổ chức chính trị - xã hội rộng khắp, thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, thông tin và phổ biến kiến thức, phát triển cộng đồng, động viên phong trào tham gia hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ, tôn vinh trí thức, hợp tác trong và ngoài nước,…

Các nhà khoa học cũng đóng góp ý kiến với Chính phủ về những vấn đề, giải pháp trong việc nâng cao vai trò, kết quả hoạt động của tổ chức, của giới trí thức khoa học kỹ thuật; về công tác thể chế hóa, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động của VUSTA.

Điểm lại quá trình gần 30 năm thành lập và hoạt động của VUSTA, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ, những thành tựu nổi bật của một tổ chức chính trị - xã hội rộng khắp với 125 hội thành viên, thu hút trên 800.000 trí thức trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Ảnh: Chinhphu.vn

Trong các hoạt động của Liên hiệp, Thủ tướng ấn tượng đặc biệt với những kết quả trong vai trò tư vấn, phản biện, giám định xã hội, khẳng định hoạt động này ngày càng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định đường lối, chỉ đạo chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Thủ tướng cũng lưu ý những vấn đề cần tập trung trong công tác Hội như đẩy mạnh hơn nữa việc tập hợp đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp và trí thức Việt Nam ở nước ngoài; đổi mới, chuyên nghiệp hóa nội dung và phương thức hoạt động; quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi của hội thành viên và hội viên.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các trí thức khoa học, công nghệ tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ, sức mạnh sáng tạo, góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Chính phủ sẽ tạo điều kiện hơn nữa để VUSTA - đại diện giới trí thức khoa học công nghệ - đóng góp vào các vấn đề, giải pháp điều hành, các chương trình mục tiêu mà Chính phủ triển khai.

Thời gian tới, Văn phòng Chính phủ sẽ làm việc với VUSTA, xây dựng Quy chế phối hợp hai bên để VUSTA tham gia tham mưu, tư vấn, đề xuất trong công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ.

Các Bộ, ngành hữu quan xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng về triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của VUSTA.

Thủ tướng giao các bộ liên quan phối hợp, giúp đỡ VUSTA xây dựng các đề án về kiện toàn, củng cố tổ chức, cơ chế, chính sách về tài chính và các điều kiện bảo đảm cho Liên hiệp Hội hoạt động.


Số lượt người xem: 83Bản in Quay lại
Xem theo ngày: