Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Giới thiệu > Categories

Category : Quy ho���ch KCNC

August 04
Quy hoạch chi tiết Khu Nghiên cứu phát triển - Đào tạo - Ươm tạo
January 04
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn II.
August 05
Công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (Quy hoạch phân khu) Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn II
July 10
Công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm và giải pháp công nghệ phần mềm FPT tại Lô E3-2, E3-3, E3-4, E3-5, đường D2, đường D6 - Khu Công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9
March 13
Công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà xưởng cho thuê Lập Thành tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
January 25
Công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Nhà ở và Dịch vụ chuyên gia tại các Lô S, H thuộc Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
November 07
Công bố điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (Quy hoạch phân khu) Khu vực phía Đông rạch Lân thuộc Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn II
November 07
Công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Xây dựng và Phát triển Khu Công viên Sài Gòn Silicon
November 07
Công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu Phức hợp Onehub Saigon tại lô C1-2, Khu Công nghệ cao của Công ty TNHH Ascendas Saigon Bund
September 26
Quyết định về điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu vực phí Đông rạch Lân thuộc Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh - Giai đoạn II
1 - 10Next