Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

 
WEBSITE HỮU ÍCH
 
 
 • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
 • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
 • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
 • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
 • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
 • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
 • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
 • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
 • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
 • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
  QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU "KHÔNG GIAN KHOA HỌC" KHU CÔNG NGHỆ CAO  (KHU NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN, ĐÀO TẠO - VƯỜN ƯƠM) BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT   1. Quyết định số 113/QĐ-KCNC ngày 03/8/2010 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM về duyệt đồ về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Không gian khoa học Khu công nghệ cao TP.HCM (Khu ...
    QUYẾT ĐỊNH:   Điều 1: Duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn II với các nội dung chính như sau: 1. Lý do lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch:         Điều chỉnh hướng tuyến cầu Vàm Xuồng kết nối từ đường D12 - Khu công nghệ cao với đường Bưng Ông Thoàn nhằm đảm bảo an t...
(SHTP) - Ngày 27/7/2020 Ủy ban nhân dân Quận 9 đã ban hành Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (Quy hoạch phân khu) Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn II.
(SHTP) - Ngày 10/7/2017 Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 210/QĐ-KCNC về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm và giải pháp công nghệ phần mềm FPT tại Lô E3-2, E3-3, E3-4, E3-5, đường D2, đường D6 - Khu Công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9.
(SHTP) - Ngày 03/11/2016 Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 290/QĐ-KCNC về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà xưởng cho thuê Lập Thành tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
(SHTP) - Ngày 25/01/2017 Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-KCNC về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu Nhà ở và Dịch vụ chuyên gia tại các Lô S, H thuộc Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp