Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

 
WEBSITE HỮU ÍCH
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
GIỚI THIỆU VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (07/02)
Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh được xác định là ”khu kinh tế - kỹ thuật đa chức năng mang tính chất đặc biệt, có ranh giới xác định, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, nhằm nghiên cứu-phát triển và ứng dụng công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao và sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao” (theo Quyết định số 145/2002/QĐ-TTg ngày 24/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu CNC Tp. Hồ Chí Minh).
GIỚI THIỆU VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: Phần 3 (07/02)
PHẦN BA QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU CÔNG NGHỆ CAO TP. HỒ CHÍ MINH I. Hoàn thiện quy hoạch tổng thể Khu CNC Tp. Hồ Chí Minh: 1. Làm rõ chức năng hoạt động của Khu Công nghệ cao Theo Quyết định 95/2003/QĐ-TTg, Khu Công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh có 04 chức năng: Thu hút đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao; Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo nhân lực công nghệ cao; Ư...
GIỚI THIỆU VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: Phần 4 (07/02)
PHẦN BỐN KIẾN NGHỊ CÁC CHÍNH SÁCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU CÔNG NGHỆ CAO TP. HCM Trong báo cáo qui hoạch tổng thể khu CNC Tp.Hồ Chí Minh - tháng 11/2002, trình Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố đã kiến nghị hệ thống các giải pháp mang tính chiến lược và đề xuất một số chính sách, cơ chế ưu đãi nhằm đảm bảo triển khai thực hiện thành công qui hoạch tổng thể K...
GIỚI THIỆU VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: Phần 2 (07/02)
PHẦN HAI CƠ SỞ THIẾT KẾ QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU CÔNG NGHỆ CAO TP. HỒ CHÍ MINH II-1. Chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghệ cao Chiến lược phát triển CNC đã được Đảng và Chính phủ quyết tâm chính thức đẩy mạnh từ 15 năm qua, giải quyết nguy cơ ngày càng tụt hậu và tụt hậu xa hơn về trình độ công nghệ trong sản xuất so với các nước trong khu vực. Nghị quyết Đại ...
GIỚI THIỆU VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: Phần 1 (07/02)
  PHẦN MỘT PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHỆ CAO TP. HỒ CHÍ MINH CÁC NĂM QUA (2002 – 2006) Quy hoạch tổng thể và dự án đầu tư xây dựng GĐ I Khu CNC Tp. Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 13/05/2003 bằng Quyết định số 95/2003/QĐ-TTg. Đến nay, sau 4 năm triển khai thực hiện, UBND Thành phố đã chỉ đạo thực hiện phần lớn các nội dun...