Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

 
WEBSITE HỮU ÍCH
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
QUI HOẠCH KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HỐ HỒ CHÍ MINH: Từ ý tưởng đến hiện thực (17/02)
Khu CNC Tp. Hồ Chí Minh được thành lập ngày 24/10/2002 theo Quyết định số 145/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu, chuẩn bị dự án đã được chuẩn bị rất công phu và phải kéo dài gần 10 năm (1992-2002) - trước thời điểm thành lập Khu.
GIỚI THIỆU VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (07/02)
Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh được xác định là ”khu kinh tế - kỹ thuật đa chức năng mang tính chất đặc biệt, có ranh giới xác định, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, nhằm nghiên cứu-phát triển và ứng dụng công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao và sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao” (theo Quyết định số 145/2002/QĐ-TTg ngày 24/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu CNC Tp. Hồ Chí Minh).
GIỚI THIỆU VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: Phần 3 (07/02)
PHẦN BA QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU CÔNG NGHỆ CAO TP. HỒ CHÍ MINH I. Hoàn thiện quy hoạch tổng thể Khu CNC Tp. Hồ Chí Minh: 1. Làm rõ chức năng hoạt động của Khu Công nghệ cao Theo Quyết định 95/2003/QĐ-TTg, Khu Công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh có 04 chức năng: Thu hút đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao; Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo nhân lực công nghệ cao; Ư...
GIỚI THIỆU VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: Phần 4 (07/02)
PHẦN BỐN KIẾN NGHỊ CÁC CHÍNH SÁCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU CÔNG NGHỆ CAO TP. HCM Trong báo cáo qui hoạch tổng thể khu CNC Tp.Hồ Chí Minh - tháng 11/2002, trình Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố đã kiến nghị hệ thống các giải pháp mang tính chiến lược và đề xuất một số chính sách, cơ chế ưu đãi nhằm đảm bảo triển khai thực hiện thành công qui hoạch tổng thể K...
GIỚI THIỆU VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: Phần 2 (07/02)
PHẦN HAI CƠ SỞ THIẾT KẾ QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU CÔNG NGHỆ CAO TP. HỒ CHÍ MINH II-1. Chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghệ cao Chiến lược phát triển CNC đã được Đảng và Chính phủ quyết tâm chính thức đẩy mạnh từ 15 năm qua, giải quyết nguy cơ ngày càng tụt hậu và tụt hậu xa hơn về trình độ công nghệ trong sản xuất so với các nước trong khu vực. Nghị quyết Đại ...