Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

 
WEBSITE HỮU ÍCH
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Quy hoạch phân khu Giai đoạn I (04/05)
    QUY HOẠCH PHÂN KHU GIAI ĐOẠN I - KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM       1. Quyết định số: 1028/QĐ-UBND ngày 16/3/2007 của UBND TP.HCM về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1: file AutoCAD đính kèm     2. Quyết định số: 2376/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND TP.HCM về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạ...
Vị trí quy hoạch tổng thể (04/05)
Quy hoạch tổng thể
Quy hoạch phân khu Giai đoạn II (04/05)
  QUY HOẠCH PHÂN KHU GIAI ĐOẠN II - KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM     1. Quyết định số: 5625/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 của UBND TP.HCM về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn II tỷ lệ 1/2000 tại Quận 9 : (file CAD đính kèm)   2. Quyết định số: 4581/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND TP.HCM về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết ...
QUI HOẠCH KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HỐ HỒ CHÍ MINH: Từ ý tưởng đến hiện thực (17/02)
Khu CNC Tp. Hồ Chí Minh được thành lập ngày 24/10/2002 theo Quyết định số 145/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu, chuẩn bị dự án đã được chuẩn bị rất công phu và phải kéo dài gần 10 năm (1992-2002) - trước thời điểm thành lập Khu.
GIỚI THIỆU VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (07/02)
Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh được xác định là ”khu kinh tế - kỹ thuật đa chức năng mang tính chất đặc biệt, có ranh giới xác định, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, nhằm nghiên cứu-phát triển và ứng dụng công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao và sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao” (theo Quyết định số 145/2002/QĐ-TTg ngày 24/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu CNC Tp. Hồ Chí Minh).