Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

 
WEBSITE HỮU ÍCH
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Dự kiến quy hoạch phân khu Công nghệ cao tỷ lệ 1/2000 giai đoạn I và giai đoạn II (02/03)

Bản đồ quy hoạch chi tiết Khu Công nghệ cao tỷ lệ 1/2000 giai đoạn I và giai đoạn II (02/03)

Quy hoạch phân khu Giai đoạn I (04/05)
    QUY HOẠCH PHÂN KHU GIAI ĐOẠN I - KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM       1. Quyết định số: 1028/QĐ-UBND ngày 16/3/2007 của UBND TP.HCM về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1: file AutoCAD đính kèm     2. Quyết định số: 2376/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND TP.HCM về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạ...
Vị trí quy hoạch tổng thể (04/05)
Quy hoạch tổng thể
Quy hoạch phân khu Giai đoạn II (04/05)
  QUY HOẠCH PHÂN KHU GIAI ĐOẠN II - KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM     1. Quyết định số: 5625/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 của UBND TP.HCM về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn II tỷ lệ 1/2000 tại Quận 9 : (file CAD đính kèm)   2. Quyết định số: 4581/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND TP.HCM về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết ...