Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

 
WEBSITE HỮU ÍCH
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu Phức hợp Onehub Saigon tại lô C1-2, Khu Công nghệ cao của Công ty TNHH Ascendas Saigon Bund (07/11)
(SHTP) - Ngày 31/8/2016 Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-KCNC về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu Phức hợp Onehub Saigon tại lô C1-2, Khu Công nghệ cao của Công ty TNHH Ascendas Saigon Bund.
Quyết định về điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu vực phí Đông rạch Lân thuộc Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh - Giai đoạn II (26/09)
(UBND) - Ngày 01/9/2016 Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 4581/QĐ-UBND về điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu vực phí Đông rạch Lân thuộc Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh - Giai đoạn II.
Công bố điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (Quy hoạch phân khu) Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn 1 (11/08)
(SHTP) - Ngày 12/5/2016 Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2376/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (Quy hoạch phân khu) Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn 1.
Dự kiến quy hoạch phân khu Công nghệ cao tỷ lệ 1/2000 giai đoạn I và giai đoạn II (02/03)

Bản đồ quy hoạch chi tiết Khu Công nghệ cao tỷ lệ 1/2000 giai đoạn I và giai đoạn II (02/03)