Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

 
WEBSITE HỮU ÍCH
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Công bố điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (Quy hoạch phân khu) Khu vực phía Đông rạch Lân thuộc Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn II (07/11)
(SHTP) - Ngày 01/9/2016 Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 4581/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (Quy hoạch phân khu) Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn II.
Công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Xây dựng và Phát triển Khu Công viên Sài Gòn Silicon (07/11)
(SHTP) - Ngày 12/7/2016, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Xây dựng và Phát triển Khu Công viên Sài Gòn Silicon do Công ty Cổ phần Công viên Sài Gòn Silicon làm Chủ đầu tư tọa lạc vị trí Lô I6, I7, Khu Công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 178/QĐ-KCNC. Theo quyết định phê duyệt, khu vực quy hoạch có tổng diện tích là 51,02226ha, được chia thành 02 khu vực như sau:
Công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu Phức hợp Onehub Saigon tại lô C1-2, Khu Công nghệ cao của Công ty TNHH Ascendas Saigon Bund (07/11)
(SHTP) - Ngày 31/8/2016 Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-KCNC về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu Phức hợp Onehub Saigon tại lô C1-2, Khu Công nghệ cao của Công ty TNHH Ascendas Saigon Bund.
Quyết định về điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu vực phí Đông rạch Lân thuộc Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh - Giai đoạn II (26/09)
(UBND) - Ngày 01/9/2016 Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 4581/QĐ-UBND về điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu vực phí Đông rạch Lân thuộc Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh - Giai đoạn II.
Công bố điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (Quy hoạch phân khu) Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn 1 (11/08)
(SHTP) - Ngày 12/5/2016 Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2376/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (Quy hoạch phân khu) Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn 1.