Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

 
WEBSITE HỮU ÍCH
 
 
 • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
 • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
 • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
 • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
 • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
 • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
 • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
 • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
 • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
 • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Quy hoạch KCNCThứ 2, Ngày 04/01/2021, 09:35

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn II.

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn II với các nội dung chính như sau:

1. Lý do lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

        Điều chỉnh hướng tuyến cầu Vàm Xuồng kết nối từ đường D12 - Khu công nghệ cao với đường Bưng Ông Thoàn nhằm đảm bảo an toàn giao thông, làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng cầu Vàm Xuồng.

 

2. Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích khu vực lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

- Vị trí khu vực lập điều chỉnh quy hoạch: thuộc lô G17b, G18 và một phần đường D12, Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh (phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh) được giới hạn như sau:

+ Phía Tây và phía Bắc                            : giáp rạch Vàm Xuồng;

+ Phía Đông và phía Nam              : giáp đườngh D15, D14.

- Quy mô diện tích khu vực điều chỉnh: 18,49 ha.

 

3. Đơn vị tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Hồ sơ bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

        - Bản đồ vị trí, giới hạn ô đường, khu vực cần điều chỉnh cục bộ (trích từ bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đã được phê duyệt) và bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất theo phương án điều chỉnh (thể hiện khu vực điều chỉnh cục bộ và khu vực tiếp cận) tỷ lệ 1/2000;

- Bản đồ vị trí, giới hạn ô đường, khu vực cần điều chỉnh cục bộ (trích từ bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng đã được phê duyệt) và bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng theo phương án điều chỉnh (thể hiện khu vực điều chỉnh cục bộ và khu vực tiếp cận) tỷ lệ 1/2000.

 

5. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

 

Chức năng và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khu đất trước khi điều chỉnh

 

 

STT

 

 

Chức năng

 

 

Ký hiệu lô đất

 

 

Diện tích (ha)

 

 

Mật độ xây dựng (%)

 

 

Tầng cao (tầng)

 

 

Hệ số sử dụng đất (lần)

1

Đất cây xanh - mặt nước

G17b

11,49

10

2

0,1

 

 

 

Cây xanh

 

 

G17b-x

 

 

11,09

 

 

 

 

 

 

Mặt nước

 

 

G17b-n

 

 

0,40

 

 

 

2

Đất cây xanh

G18

6,58

10

2

0,1

3

Đất giao thông

 

0,42

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

18,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức năng và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khu đất sau khi điều chỉnh

 

 

STT

 

 

Chức năng

 

 

Ký hiệu lô đất

 

 

Diện tích (ha)

 

 

Mật độ xây dựng (%)

 

 

Tầng cao (tầng)

 

 

Hệ số sử dụng đất (lần)

1

Đất cây xanh - mặt nước

G17b

12,11

10

2

0,1

 

 

 

Cây xanh

 

 

G17b-x

 

 

11,71

 

 

 

 

 

 

Mặt nước

 

 

G17b-n

 

 

0,40

 

 

 

2

Đất cây xanh

G18

6,07

10

2

0,1

3

Đất giao thông

 

0,31

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

18,49

 

 

 

 

 

 

 

 

Các điểm lưu ý:

Về tầng cao: Số tầng bao gồm các tầng được quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng ban hành theo QCVN 03:2012/BXD.

Về hệ số sử dụng đất: được xác định trên cơ sở diện tích sàn các tầng cao xây dựng công trình theo Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 03:2012/BXD.

Điều 2. Quyết định này đính kèm các bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 nêu tại Khoản 4, Điều 1, Quyết định này.

Điều 3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan:

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm cập nhật và thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ nêu trên vào hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn II. Trong quá trình quản lý, tổ chức triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt cần kiểm soát, quản lý chặt chẽ để có giải pháp khắc phục những phát sinh (nếu có) do điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi đồ án, đảm bảo việc quản lý, đầu tư xây dựng phù hợp với nội dung đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã được phê duyệt.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 này, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 này theo quy định.

Công tác cắm mốc giới theo quy hoạch được duyệt cần thực hiện theo Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 03 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng; Quyết định 19/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân Quận 9, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú B, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định: 558/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 9


Số lượt người xem: 316Bản in Quay lại

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Xem theo ngày: