Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

 
WEBSITE HỮU ÍCH
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Quy hoạch KCNCThứ 7, Ngày 07/02/2009, 09:05

GIỚI THIỆU VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: Phần 1

 PHẦN MỘT
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHỆ CAO TP. HỒ CHÍ MINH CÁC NĂM QUA (2002 – 2006)

Quy hoạch tổng thể và dự án đầu tư xây dựng GĐ I Khu CNC Tp. Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 13/05/2003 bằng Quyết định số 95/2003/QĐ-TTg. Đến nay, sau 4 năm triển khai thực hiện, UBND Thành phố đã chỉ đạo thực hiện phần lớn các nội dung của Quyết định nêu trên và bước đầu có một số kết quả. Đánh giá gồm những điểm chính sau đây:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN I
I-1. Đánh giá đối chiếu các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 95/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đối chiếu với 07 nhiệm vụ cơ bản quy định tại điều 2 của Quyết định số 95/2003/QĐ-TTg, có thể tóm tắt mức độ hoàn thành công tác đầu tư – xây dựng Khu công nghê cao sơ bộ đến thời điểm tháng 9/2006 như sau:

- Tổ chức đền bù, di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng, đã cơ bản thu hồi, bàn giao 547,8 ha đạt 78%. Công tác kiểm kê giải tỏa đã đạt 756,56 ha (94,44%); Vấn đề tồn tại: công tác tái định cư chưa đáp ứng tiến độ giải tỏa.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu: san lấp các khu sản xuất công nghệ cao khoảng 60% diện tích theo tiến độ giải tỏa đất. Nhìn chung tiến độ chậm so với yêu cầu của các nhà đầu tư. Vốn ngân sách chi cho xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu giai đoạn I phải điều chỉnh tăng lên hơn gấp hai lần.

- Xây dựng và đưa vào hoạt động Phân khu công nghiệp công nghệ cao, đã cấp 19 giấy phép đầu tư với tổng vốn gần 750 triệu USD và 933,61 tỷ đồng trong đó 12 giấy phép cho các nhà đầu tư nước ngoài và 07 dự án trong nước. Một số nhà đầu tư phải chờ và ảnh hưởng đến tiến độ hình thành khu công nghệ cao nói chung. Lĩnh vực đầu tư vào các ngành:

+ Sản xuất các linh kiện của máy vi tính và điện tử: 13 dự án

+ Chế phẩm sinh học, sản phẩm dược phẩm: 02 dự án

+ Phần mềm ứng dụng và dịch vụ : 04 dự án

Ngoài ra, hiện đang chờ xem xét về giải trình công nghệ và vị trí lô đất trong Khu CNC cho 28 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 798,4 triệu USD và diện tích thuê đất dự tính 132,5 ha, khoảng 8.000 m² nhà xưởng - chủ yếu sẽ thuộc trong GĐ II .

- Xây dựng Vườn ươm doanh nghiệp và tổ chức thực hiện các dịch vụ kèm theo: Ban Quản lý Khu đã chuẩn bị tương đối kỹ về kế hoạch triển khai. Đây là hình thức rất mới ở nước ta, do vậy Ban Quản lý Khu cũng đã chuẩn bị phương án Vườn ươm rất chu đáo để triển khai từng bước cùng với việc thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm.

- Xây dựng một số công trình phục vụ việc quản lý: Công trình xây dựng Trung tâm Điều hành Ban Quản lý Khu đang trong quá trình chuẩn bị xây dựng. Khu nhà ở chuyên gia và Khu lưu trú công nhân đã có nghiên cứu quy hoạch và đưa ra kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư với cơ chế ưu đãi.

- Nguồn vốn đầu tư: Các dự án thành phần đang được nghiên cứu lập báo cáo đầu tư và Ban Quản lý Khu đã phân lập các loại dự án và xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực, vốn đầu tư. Việc phân bổ nguồn vốn Trung ương và Thành phố vẫn chưa được giải quyết cụ thể, UBND Tp. Hồ Chí Minh đã tạm ứng kinh phí toàn bộ cho các công tác giải tỏa đất, xây hạ tầng vừa qua với tổng vốn đã tạm ứng là 1.500 tỷ cho đền bù giải tỏa đất đai và 1051 tỷ cho các công trình xây dựng hạ tầng.

- Nghiên cứu xây dựng một số đề án liên quan đến tổ chức và hoạt động của Khu: Lập Báo cáo hoàn thiện Quy hoạch tổng thể với ba dự án thành phần cốt lõi là: Trung tâm R&D, Trung tâm Đào tạo và Vườn ươm, ngoài ra đã có các nghiên cứu về lập các dự án: Khu Bảo thuế, Khu công nghiệp hỗ trợ, Nhà máy điện, Quỹ đầu tư mạo hiểm, Đô thị Internet, Khu tái bố trí dân cư, Khu nhà ở chuyên gia, Khu nhà lưu trú công nhân,...

Tóm lại: Khả năng thu hút đầu tư công nghệ cao vào giai đoạn I - 300 ha đã là hiện thực, hiện số diện tích đất đăng ký đầu tư vượt số diện tích quy hoạch sản xuât công nghiệp công nghệ cao cho giai đoạn I và một số nhà đầu tư phải chờ đất ở giai đoạn II. Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng hoàn tất trước năm cuối năm 2008. Một số nhiệm vụ, đề án chuẩn bị đầu tư chưa được đề cập trong quyết định 95/2003/QĐ-TTg, nhưng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh cũng đã mạnh dạn theo hướng dẫn của Nghị định 99/2003/NĐ-CP chuẩn bị tiến hành nhằm đảm bảo định hình một Khu Công nghệ cao đa chức năng như khu bảo thuế, công nghiệp hỗ trợ,... Khả năng hoàn thành các nhiệm vụ, công trình cơ bản ở giai đoạn I sẽ đạt và vượt trước năm 2008 nếu Khu Công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh được tăng cường thêm về vốn đầu tư, nhân lực quản lý dự án và có chính sách đặc thù cho phát triển.

I-2. ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO TP. HỒ CHÍ MINH

a. Đến giữa năm 2006, Khu CNC Tp. Hồ Chí Minh đã triển khai đồng loạt và thực hiện được phần lớn các nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra cho GĐ I và được đánh giá là khẩn trương và tích cực. Về cơ bản, Khu CNC đã làm tốt giai đoạn khởi động, đang định hình rõ nét hơn về mô hình hoạt động, về quy hoạch và một số hạ tầng cơ bản ban đầu. Chuyển hoạt động của Khu CNC theo hướng thu hút CNC qua FDI, đồng thời xây dựng năng lực R&D, tham gia thị trường sản phẩm CNC bước đầu tỏ ra hiệu quả trong giai đoạn khởi động.

b. Khu CNC bước đầu đã thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư lớn trên thế giới, trong đó có Intel, HP, Nidec,..và trong nước (FPT, VNPT, SPT). Thực tế đến nay, số nhà đầu tư đăng ký và đang làm thủ tục đầu tư đã vượt quá khả năng đáp ứng về mặt bằng của GĐ I - điều đó khẳng định sự thành công bước đầu trong hướng đi và cách làm của Khu CNC.

c. Ban Quản lý Khu CNC đã xây dựng Trung tâm R&D song song với thành lập Vườn ươm nhằm nhanh chóng tạo ra năng lực nội sinh của chính Khu CNC, với việc đầu tư xây dựng 04 phòng thí nghiệm hiện đại (công nghệ Nano và công nghệ vi mạch bán dẫn, công nghệ thông tin, cơ khí chính xác), nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai khoa học công nghệ của Khu CNC sẽ thực tế và đa dạng hơn. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm đào tạo, xây dựng con người mới với trình độ khoa học cao, có năng lực và phẩm chất nhằm đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp hoạt động trong Khu CNC là rất cấp bách.

d. Tiến độ giải phóng mặt bằng của Khu CNC còn chậm, nhưng trên thực tế đã đạt được nhiều kết quả khả quan, nhìn chung đạt khoảng trên 2/3 khối lượng. Vướng mắc chủ yếu không phải là sự phản ứng của một bộ phận nhỏ người dân, mà là chưa giải quyết được tái định cư đầy đủ và kịp thời. Rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm hỗ trợ vốn đầu tư hạ tầng cho Khu CNC, vấn đề là có cơ chế phù hợp và mang tính đặc thù.

e. Khu CNC đã nhận được sự quan tâm và đồng thuận cao và sự hổ trợ của các cấp Đảng và chính quyền từ Trung ương đến Thành phố về hỗ trợ phát triển. Trong đó Khu CNC Tp. Hồ Chí Minh được xác định là một trong năm công trình, chương trình trọng điểm của Thành phố trong giai đoạn 2006 - 2010.

Các vấn đề nêu trên đặt ra không chỉ cho Khu CNC mà còn là vấn đề của cả Thành phố trong việc giải quyết các bài toán về năng lực tiếp nhận công nghệ, môi trường đầu tư, nhân lực, thể chế chính sách đột phá trong việc xây dựng phát triển CNC tạo động lực thúc đẩy quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế chung của Thành phố và vùng động lực kinh tế phía Nam.


Số lượt người xem: 470Bản in Quay lại
Xem theo ngày: