Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
WEBSITE HỮU ÍCH
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay
VĂN BẢN QPPL 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
CQ ban hành:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 150  
Số ký hiệuTrích yếuFile đính kèm
153/2016/NĐ-CP
QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
tải pdf về
35/2016/TT-BCT
Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động
tải pdf về
290/QĐ-UBND
Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và xã hội được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
tải pdf về
165/QĐ-KCNC
Về việc ban hành Nội quy ra, vào lưu thông trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
tải pdf về
214/QĐ-KCNC
Ban hành Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và khi hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng tại Khu Công nghệ cao Thành phố
tải pdf về
212/QĐ-KCNC
Về việc ban hành Quy trình Thẩm định công nghệ dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
tải pdf về
239/QĐ-KCNC
Về việc ban hành Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
tải pdf về
240/QĐ-KCNC
Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
tải pdf về
01/HD-KCNC
Về nội dung thành phần hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng
tải pdf về
232/QĐ_KCNC
Về Ký quỹ nhàm bảo đảm thực hiện tái lập nguyên trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường trong Khu Công nghệ cao Thành phố
tải pdf về
2376/QD-UBND
Về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh - giai đoạn 1
tải pdf về
11/2016/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
tải pdf về
23/2015/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
tải pdf về
96/2015/TT-BTC
Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính
Xem word online
19/2015/QĐ-TTg
Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
tải pdf về
32/2015/NĐ-CP
Về quản lý đầu tư xây dựng
tải pdf về
18/2015/NĐ-CP
QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Xem word online
19/2015/NĐ-CP
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Xem word online
05/2015/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
tải pdf về
04/2015/NĐ-CP
Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
tải pdf về
1
2 3 4 5 6 7 8
Trang tiếp theo Trang cuối