Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
WEBSITE HỮU ÍCH
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay
VĂN BẢN QPPL 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
CQ ban hành:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 159  
Số ký hiệuTrích yếuFile đính kèm
214/QĐ-KCNC
Ban hành Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và khi hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng tại Khu Công nghệ cao Thành phố
tải pdf về
212/QĐ-KCNC
Về việc ban hành Quy trình Thẩm định công nghệ dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
tải pdf về
3556/QĐ-UBND
Về ban hành mức giá thuê đất hàng năm áp dụng từ ngày 09 tháng 4 năm 2018 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019 trong Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh
tải pdf về
26848/KH-SLĐTBXH
Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
tải pdf về
22026/SLĐTBXH-LĐ
Về việc thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
tải pdf về
274/QĐ-KCNC
Về phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đấu thầu trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
tải pdf về
17/2018/QĐ-UBND
Sửa đổi, bãi bỏ các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của UBND thành phố ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
tải pdf về
51/QĐ-KCNC
Về việc cho Công ty TNHH Cơ khí Chính xác THT thuê đất để đầu tư xây dựng dự án "Nhà máy cơ khí chính xác THT" tại lô HT-4-3, HT-4-5, Đường D16, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
tải pdf về
361/QĐ-KCNC
Về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
239/QĐ-KCNC
Về việc ban hành Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
tải pdf về
240/QĐ-KCNC
Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
tải pdf về
11/2017/NQ-HĐND
về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động chongười nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
tải pdf về
18/2017/NQ-HĐND
Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
tải pdf về
01/HD-KCNC
Về nội dung thành phần hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng
tải pdf về
165/QĐ-KCNC
Về việc ban hành Nội quy ra, vào lưu thông trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
tải pdf về
232/QĐ_KCNC
Về Ký quỹ nhàm bảo đảm thực hiện tái lập nguyên trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường trong Khu Công nghệ cao Thành phố
tải pdf về
290/QĐ-UBND
Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và xã hội được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
tải pdf về
35/2016/TT-BCT
Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động
tải pdf về
2376/QD-UBND
Về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh - giai đoạn 1
tải pdf về
153/2016/NĐ-CP
QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
1
2 3 4 5 6 7 8
Trang tiếp theo Trang cuối