Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
WEBSITE HỮU ÍCH
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay
VĂN BẢN QPPL 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
CQ ban hành:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 32  
Số ký hiệuTrích yếuFile đính kèm
153/2016/NĐ-CP
QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
tải pdf về
35/2016/TT-BCT
Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động
tải pdf về
290/QĐ-UBND
Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và xã hội được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
tải pdf về
11/2017/NQ-HĐND
về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động chongười nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
tải pdf về
11/2016/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
tải pdf về
23/2015/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
tải pdf về
05/2015/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
tải pdf về
105/2014/NĐ-CP
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
tải pdf về
98/2014/NĐ-CP
Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
Xem word online
75/2014/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ số 75/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
tải pdf về
11/2014/CT-UBND
Chỉ thị về tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
tải pdf về
57/2014/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
tải pdf về
46/2011/NĐ-CP
Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
tải pdf về
bantin
THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ ABTC
17/2008/TT-BCT
Thông tư 17/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng (chưa có file đính kèm)
06/2008/TT-BLĐTBXH
Thông tư 17/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng (chưa có file đính kèm)
127/2008/NĐ-CP
Nghị định 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
tải pdf về
111/2008/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ số 111/2008/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2008 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân. (Chưa có file đính kèm)
07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2008/NĐ-CP NGÀY 30/01/2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG TRƯỜNG HỢP CUỘC ĐÌNH CÔNG BẤT HỢP PHÁP GÂY THIỆT HẠI CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG. (Chưa có file đính kèm)
3339/QĐ-BHXH
QUYẾT ĐỊNH CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM SỐ 3339/QĐ-BHXH NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2008 VỀ BAN HÀNH MẪU VÀ SỐ XỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI (Chưa có file đính kèm)
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối