Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
WEBSITE HỮU ÍCH
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay
VĂN BẢN QPPL 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
CQ ban hành:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 33  
Số ký hiệuTrích yếuFile đính kèm
17/2018/QĐ-UBND
Sửa đổi, bãi bỏ các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của UBND thành phố ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
tải pdf về
96/2015/TT-BTC
Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính
Xem word online
103/2014/TT-BTC

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại việt nam hoặc có thu nhập tại việt nam

Xem word online
70/2014/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối
tải pdf về
78/2014/TT-BTC
Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
tải pdf về
123/2008/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (chưa có file đính kèm).
134/2008/NĐ-CP
Ngày 31/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 134/2008/NĐ-CP điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH đối với người lao động có thời gian đóng theo loại hình BHXH tự nguyện.
Xem word online
129/2008/TT-BTC
Ngày 26/12/2008 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 129/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.
124/2008/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. (Chưa có file đính kèm)
117/2008/QĐ-BTC
Quyết định 117/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
tải pdf về
115/2008/QĐ-BTC
Quyết định 115/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
tải pdf về
112/2008/QĐ-BTC
Quyết định của Bộ Tài Chính số 112/2008/QĐ-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2008 về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2009 – 2011 (chưa có file đính kèm)
111/2008/QĐ-BTC
Quyết định 111/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2009 - 2011
tải pdf về
110/2008/QĐ-BTC
Quyết định 110/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
tải pdf về
25/2008/QĐ-BTC
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 25/2008/QĐ-BTC NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2008 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI. (Chưa có file đính kèm)
109/2008/QĐ-BTC
Quyết định 109/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với gỗ và các mặt hàng bằng gỗ trong Biểu thuế xuất khẩu
tải pdf về
2422/QĐ-TCHQ
Quyết định 2422/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình kiểm tra thuế, ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong khi làm thủ tục hải quan
tải pdf về
2423/QĐ-TCHQ
Quyết định 2423/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
tải pdf về
2424/QĐ-TCHQ
Quyết định 2424/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình miễn thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
tải pdf về
107/2008/QĐ-BTC
Quyết định của Bộ Tài Chính số 107/2008/QĐ-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008 về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
Xem word online
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối