Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
WEBSITE HỮU ÍCH
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay
VĂN BẢN QPPL 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
CQ ban hành:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 25  
Số ký hiệuTrích yếuFile đính kèm
212/QĐ-KCNC
Về việc ban hành Quy trình Thẩm định công nghệ dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
tải pdf về
3556/QĐ-UBND
Về ban hành mức giá thuê đất hàng năm áp dụng từ ngày 09 tháng 4 năm 2018 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019 trong Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh
tải pdf về
274/QĐ-KCNC
Về phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đấu thầu trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
tải pdf về
51/QĐ-KCNC
Về việc cho Công ty TNHH Cơ khí Chính xác THT thuê đất để đầu tư xây dựng dự án "Nhà máy cơ khí chính xác THT" tại lô HT-4-3, HT-4-5, Đường D16, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
tải pdf về
01/HD-KCNC
Về nội dung thành phần hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng
tải pdf về
19/2015/QĐ-TTg
Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
tải pdf về
68/2014/QH13
Luật Doanh nghiệp
tải pdf về
66/2014/QĐ-TTg
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
tải pdf về
49/2014/NĐ-CP
Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu
tải pdf về
23/2014/TT-BTNMT
Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
tải pdf về
43/2014/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
tải pdf về
44/2014/NĐ-CP
Quy định về giá đất
tải pdf về
46/2014/NĐ-CP
Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
tải pdf về
27/2013/TT-BKHCN
QUY ĐỊNH CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CƠ SỞ ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ CAO, ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VÀ THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ CAO, ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO.
Xem word online
45/2013/QH13
Luật Đất đai
tải pdf về
96/2011/TT-BTC
Thông tư số 96/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách tài chính quy định tại Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ
tải pdf về
Q12/2011/QĐ-TTg
Quyết định này quy định các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ đối với các ngành: cơ khí chế tạo, điện tử - tin học, sản xuất lắp ráp ô tô, dệt - may, da - giầy và công nghiệp hỗ trợ cho phát triển công nghiệp công nghệ cao
21/2008/QH12
Luật công nghệ cao - Luật công nghệ cao số 21/2008/QH12
36/2006/QĐ-BTM
Ngày 15 tháng 12 năm 2006 BỘ THƯƠNG MẠI đã ra quyết định số: 36/2006/QĐ-BTM Ban hành Quy chế hoạt động của Khu bảo thuế trong Khu công nghệ cao
Xem word online
108/2006/NĐ-CP Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối