Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

 

 
WEBSITE HỮU ÍCH
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
 

 Công bố tỷ lệ hài lòng TTHC

 

 

BAN QUẢN LÝ KCNC TP.HCM
VĂN PHÒNG
BỘ PHẬN MỘT CỬA

 

CÔNG BỐ TỶ LỆ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN TTHC TẠI BQL KCNC
(Công bố định kỳ vào ngày 20 tháng 02/5/8/11 trên websitetheo CV số 1378/KCNC-VP ngày 18/9/2017 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao)

 

Thời gian
Số lượng TTHC
Phiếu khảo sát hài lòng
Hồ sơ
nhận
Hồ sơ
trả
Số lượng thực hiện đánh giá
Tỷ lệ thực hiện đánh giá
Kết quả
Hài lòng
Không hài lòng
Tỷ lệ hài lòng
Quý 1/2018 01/01/2018 - 28/02/2018 64 43 5 11,63% 5   100%
Quý 2/2018 01/01/2018 - 29/5/2018 234 209 75 35,89% 75   100%
Quý 3/2018 21/11/2017 - 20/8/2018 446 437 122 27,92% 122   100%
Quý 4/2018 21/11/2017 - 20/11/2018 613 593 225 37,94% 225   100%
Quý 1/2019 21/11/2018 - 20/02/2019 184 163 121 74,23% 121   100%
Quý 2/2019 21/11/2018 - 20/5/2019 361 346 281 81,21% 281   100%