Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

 

 
WEBSITE HỮU ÍCH
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
 

 Công bố tỷ lệ hài lòng TTHC

 

 

BAN QUẢN LÝ KCNC TP.HCM
VĂN PHÒNG
BỘ PHẬN MỘT CỬA

 

CÔNG BỐ TỶ LỆ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN TTHC TẠI BQL KCNC
(Công bố định kỳ vào ngày 20 tháng 02/5/8/11 trên website theo CV số 1378/KCNC-VP ngày 18/9/2017 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao)

 

Thời gian
Số lượng TTHC
Phiếu khảo sát hài lòng
Hồ sơ
nhận
Hồ sơ
trả
Số lượng thực hiện đánh giá
Tỷ lệ thực hiện đánh giá
Kết quả
Hài lòng
Không hài lòng
Tỷ lệ hài lòng
03 tháng 2018 01/01/2018 - 28/02/2018 64 43 5 11,63% 5   100%
06 tháng 2018 01/01/2018 - 29/5/2018 234 209 75 35,89% 75   100%
09 tháng 2018 01/01/2018 - 20/8/2018 446 437 122 27,92% 122   100%
Năm 2018 01/01/2018 - 20/11/2018 613 593 225 37,94% 225   100%
03 tháng 2019 21/11/2018 - 20/02/2019 184 163 121 74,23% 121   100%
06 tháng 2019 21/11/2018 - 20/5/2019 361 346 281 81,21% 281   100%
09 tháng 2019 21/11/2018 - 20/9/2019 527 515 435 84,47% 435   100%
Năm 2019 21/11/2018 - 20/11/2019 705 680 579 85,15% 579   100%
Kỳ 1/2020 21/11/2019 - 20/12/2019 55 52 41 78,85% 41   100%
Kỳ 2/2020 21/12/2019 - 20/01/2020 49 53 53 100,00% 53   100%
Kỳ 3/2020 21/01/2020 - 20/02/2020 38 33 27 81,82% 27   100%
Quý 1/2020 21/11/2019 - 20/02/2020 142 138 121 87,68% 121   100%
Kỳ 4/2020 21/02/2020 - 20/3/2020 70 64 46 71,88% 46   100%
Kỳ 5/2020 21/3/2020 - 20/4/2020 29 35 29 82,86% 29   100%
Kỳ 6/2020 21/4/2020 - 20/5/2020 39 31 31 100,00% 31   100%
6 tháng 2020 21/11/2019 - 20/5/2020 280 268 227 84,70% 227   100%
Kỳ 7/2020 21/5/2020 - 20/6/2020 32 38 28 73,68% 28   100%
Kỳ 8/2020 21/6/2020 - 20/7/2020 51 48 40 83,33% 40   100%
Kỳ 9/2020 21/7/2020 - 20/8/2020 51 49 51 104,08% 51   100%
9 tháng 2020 21/11/2019 - 20/8/2020 414 403 346 85,86% 346   100%
Kỳ 10/2020 21/8/2020 - 20/9/2020 54 58 52 89,66% 52   100%
Kỳ 11/2020 21/9/2020 - 20/10/2020 49 43 41 95,35% 40 1 97,56%
Kỳ 12/2020 21/10/2020 - 20/11/2020 62 56 40 71,43% 39 1 97,5%
Năm 2020 21/11/2019 - 20/11/2020 579 560 479 85,54% 477 2 99,58%