Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

 

 
WEBSITE HỮU ÍCH
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
 

 Công bố tỷ lệ xứ lý TTHC đúng hạn

 

 

BAN QUẢN LÝ KCNC TP.HCM
VĂN PHÒNG
BỘ PHẬN KIỂM SOÁT TTHC

 

CÔNG BỐ TỶ LỆ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TTHC ĐÚNG HẠN TẠI BQL KCNC
(Công bố định kỳ vào ngày 10 hàng tháng trên website Ban Quản lý KCNC)

 

Thời gian
Số lượng TTHC
Số lượng hồ sơ TTHC đã giải quyết
(MĐ3 + MĐ2)
Tỷ lệ đúng hạn
Số lượng hồ sơ TTHC chưa giải quyết
Ghi chú
Hồ sơ
nhận
Hồ sơ
trả
Số lượng Hồ sơ giải quyết đúng hạn
Số lượng Hồ sơ giải quyết trước hạn
Số lượng Hồ sơ giải quyết trễ hạn
Còn trong hạn
Quá hạn
Kỳ 1/2021 15/12/2020 - 09/01/2021 48 36 36 31 0 100% 12   Hoản trả 05 hồ sơ (P.QLDN_03HS; P.XTĐT_01HS; PQHXD&MT_01HS)
Kỳ 2/2021 10/01/2021 - 09/02/2021 38 47 46 41 1 97,87% 3   Hoản trả 01 hồ sơ (P.QLDN)
Kỳ 3/2021 10/02/2021 - 09/3/2021 19 11 10 10 1 90,91% 11    
Quý 1/2021 15/12/2020 - 09/3/2021 105 94 92 82 2 97,87% 11    
Kỳ 4/2021 10/3/2021 - 09/4/2021 81 74 72 70 2 97,30% 17 1 Hoản trả 03 hồ sơ (P.QLDN)
Kỳ 5/2021 10/4/2021 - 09/5/2021 58 68 67 64 0 98,53% 7 1 Hoản trả 07 (P.QLDN_06HS)
(PQHXD&MT_01HS)
Kỳ 6/2021 10/5/2021 - 09/6/2021 58 54 53 51 1 98,15 11 1 Hoản trả 02 (P.QLDN)
Lũy kế năm 2021 15/12/2020 - 09/4/2021 302 290 284 267 5 97,93 11 1