Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

 

 
WEBSITE HỮU ÍCH
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
 

 Lạc Việt - CMS - HtmlEditor

 

 

Hướng dẫn Thủ Tục Hành Chính

Để giải quyết những bất cập mà bản thân các thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực mang lại cho người dân, doanh nghiệp…Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30). Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương tiên phong đi đầu trong việc thực hiện Đề án 30 và đến nay đã đạt được những thành công nhất định. Góp phần vào những thành công đó của Thành phố, Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng được bộ thủ tục hành chính áp dụng tại Khu công nghệ cao (Bộ thủ tục hành chính này đã được công bố bỡi Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 05/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố). Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh gồm có 66 thủ tục hành chính và được phân chia theo 9 lĩnh vực cụ thể:


I. Lĩnh vực đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài;
II.
Lĩnh vực lao động, tiền lương, tiền công;
III. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và xuất, nhập khẩu;
IV. Lĩnh vực đất đai;
V. Lĩnh vực xây dựng;
VI. Lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp;
VII. Lĩnh vực quy hoạch xây dựng;
VIII. Lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ;
IX. Lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh