Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

 

 
WEBSITE HỮU ÍCH
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3

HỆ THỐNG TÀI LIỆU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN 9001: 2015


STT

Số văn bản

Trích yếu nội dung

File đính kèm

1

Quyết định số 77/QĐ-KCNC ngày 19/3/2020

77.QD.KCNC.2.pdf77.QD.KCNC.2.pdf

Quyết định kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố

77.QD.KCNC.2.pdf77.QD.KCNC.2.pdf
 

2

Quyết định số 125/QĐ-KCNC ngày 11/5/2020

125.QD.KCNC.signed.2.pdf125.QD.KCNC.signed.2.pdf


Quyet dinh ban hanh he thong tai lieu


3

Chinh sach chat luong


4

Muc tieu chat luong


5

Quy che HTQLCL


6

Danh muc bieu mau-ho so he thong


7

Ban hieu dinh tai lieu


8

Danh muc van ban quy pham phap luat va van ban lien quan


9

Phieu Khao sat


10

Danh muc bieu mau-ho so ap dung


11

Phieu de nghi thuc hien hanh dong khac phuc-phong ngua12

Bang tong hop hanh dong khac phuc13

So theo doi hanh dong khac phuc-phong ngua14

Quyết định số 174/QĐ-KCNC ngày 16/7/2020

174.QD.KCNC.signed.pdf174.QD.KCNC.signed.pdf

Quyet dinh cong khai danh muc TTHC thuoc pham vi ap dung cua HTQLC


15

Danh muc TTHC thuoc pham vi ap dung cua HTQLCL


16

Quyết định số 175/QĐ-KCNC ngày 16/7/2020

175.QD.KCNC.signed.pdf175.QD.KCNC.signed.pdf

Quyet định cong bo He thong


17

 

Ban cong bo